Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1507290 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to La Lan

 La Lan - ID: 1507290
 Ten:  La Lan
 IP va Ngay:  172.58.101.49 on December 4, 2021
 Sua Chua Ngay:  December 4, 2021 at 7:01pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  45
 Chieu Cao:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Can Nang:  110 lbs (50 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  Houston
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Finance
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Being healthy, being happy to love and be loved.
 Gio Ranh Roi:  Đọc sách, nấu ăn, đi gym, hiiking, gardening, du lịch, spend time với friends and family.
 Toi La:  Positive, Great listener, hiểu biết, vui vẻ, cởi mở & thân thiện.
 Tim Kiem:  Educated, not smoking, honest, biet chia sẻ và tôn trọng.

Tro Lai | Goi Thu Den La Lan (ID: 1507290)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.