Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 913197 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa Cuc Dai

 Hoa Cuc Dai - ID: 913197
 Name:  Hoa Cuc Dai
 IP & Posted by:  58.186.25.118 on March 8, 2010 at 8:42pm
 Updated by:  December 9, 2012 at 11:33pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  tham my
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  hanh phuc va hanh phuc
 Free Time:  giai tri lanh manh, online
 I Am:  Vui vẻ, chân thành, hòa đồng, là nhân viên ngành thẩm mỹ, đã hành nghề và tiếp tOc học thêm. Chịu khó làm ăn. mong cầu hạnh phúc với người phù hợp.
 Looking For:  Từ 41 tuổi trở lên, công việc ổn định, chân thành và tôn trọng phO nữ.

Back | Send Email to Hoa Cuc Dai (ID: 913197)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.