Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1521478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Xuân Mai
 Xuân Mai - ID: 1521478
 Name:  Xuân Mai
 IP & Posted by:  113.23.25.17 on February 19, 2023
 Updated by:  September 14, 2023 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hóc Môn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn đời
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc
 I Am:  Chân thành và thân thiện
 Looking For:  Tìm người yêu chân thật để tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Xuân Mai (ID: 1521478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.