Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1512652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Hà
 Mỹ Hà - ID: 1512652
 Name:  Mỹ Hà
 IP & Posted by:  42.119.154.99 on April 18, 2022
 Updated by:  April 25, 2022 at 2:05pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đông Hà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  đánh bóng chuyền
 I Am:  hiền lành, lương thiện, suy nghĩ đơn giản, yêu cuộc sống, thích du lịch
 Looking For:  biết yêu thương và chia sẽ với người phụ nữ của mình, điềm đạm, chững chạc, thuỷ chung.

Back | Send Email to Mỹ Hà (ID: 1512652)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.