Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470500 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thanhthanh - ID: 1470500
 Name:  Thanhthanh
 IP & Posted by:  115.73.229.246 on September 30, 2019 at 7:25am
 Updated by:  November 24, 2019 at 7:09am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài lâu
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, thể thao và du lịch
 I Am:  Tôi là vui vẻ, thân thiện với mọi người, biết quan tâm, trung thực
 Looking For:  Mong muốn tìm bạn phù hợp và nghiêm túc

Back | Send Email to Thanhthanh (ID: 1470500)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.