Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468462 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Nga
 Thiên Nga - ID: 1468462
 Name:  Thiên Nga
 IP & Posted by:  14.168.110.195 on August 23, 2019 at 4:51am
 Updated by:  February 20, 2022 at 1:04am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược sĩ đai học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cafe,xem phim,đi dạo
 I Am:  Tôi là một người tin vào nhân quả...
 Looking For:  Trong cuộc sống để tìm một người hợp với mình đã khó,hiểu mình càng khó hơn. Chẳng có bất cứ đều gì là tồn tại mãi mã, nhưng sau cùng chỉ có chân thành mới ở lại.

Back | Send Email to Thiên Nga (ID: 1468462)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.