Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461409 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huong Giang

 Huong Giang - ID: 1461409
 Name:  Huong Giang
 IP & Posted by:  14.226.226.201 on May 9, 2019 at 11:39pm
 Updated by:  November 5, 2019 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  thư ký vp luật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người đồng cảm để cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống
 Free Time:  đọc sách, nghe nhạc...
 I Am:  1 người sống chân thành và hơi nhút nhát 1 chút
 Looking For:  người chân thành giống như tôi và hiểu tôi để cùng chía sẻ cuộc sống

Back | Send Email to Huong Giang (ID: 1461409)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.