Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460172 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hải đăng
 Hải đăng - ID: 1460172
 Name:  Hải đăng
 IP & Posted by:  171.231.150.247 on April 18, 2019 at 5:13am
 Updated by:  September 18, 2020 at 5:58pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Việt nam
 Zip:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  tearcher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nghiêm túc kết hôn
 Free Time:  thể thao, đọc tin tức, tham gia các hội từ thiện, chăm sóc nhà cữa và người thân, du lịch, nhạc sống.
 I Am:  cao học, ngoại hình dễ nhìn,sống nhà riêng tại tp QN,cầu tiến và tự lập.
 Looking For:  Nữ 26-35. Làm quen nghiêm túc để kết hôn. Một người Vừa hiện đại vừa truyền thống.

Back | Send Email to Hải đăng (ID: 1460172)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.