Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My Phuc

 My Phuc - ID: 1443810
 Name:  My Phuc
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on October 8, 2018 at 4:38am
 Updated by:  December 20, 2018 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi không có mục tiêu gì chỉ mong có cuộc sống vui vẻ bình yên
 Free Time:  Tôi thường xem phim, đọc sách, nghe nhạc
 I Am:  Tôi là một người vui vẻ, muốn tìm kiếm một người tốt để lập gia đình
 Looking For:  Tôi muốn tiểm kiếm một người đàn ông chân thành, biế lo lắng và yêu thương tôi

Back | Send Email to My Phuc (ID: 1443810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.