Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429148 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maianhve
 Maianhve - ID: 1429148
 Name:  Maianhve
 IP & Posted by:  14.183.60.16 on March 10, 2018 at 5:09am
 Updated by:  March 11, 2018 at 10:21pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lấy thời gian lam thước đo để đánh giá nhân cách
 Free Time:  Đọc sách và thể thao
 I Am:  Còn phấn đấu học hỏi thêm
 Looking For:  Tìm một người bạn tốt ko phân biệt tuổi lớn hay nhỏ . Và mong người bạn ấy " biết " sống hơn là có một túi đầy khôn .

Back | Send Email to Maianhve (ID: 1429148)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.