Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417107 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trân Châu
 Trân Châu - ID: 1417107
 Name:  Trân Châu
 IP & Posted by:  116.118.16.123 on September 24, 2017 at 4:56am
 Updated by:  September 24, 2017 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hoà - Đ�
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn chân thật ngoài 55 tuổi
 Free Time:  Coi phim, chăm sóc con
 I Am:  Vui tính gần gũi sống với 2 con gái đã ly dị
 Looking For:  Chân thật ngoài 50 tuổi

Back | Send Email to Trân Châu (ID: 1417107)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.