Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1253652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh Toàn
 Minh Toàn - ID: 1253652
 Name:  Minh Toàn
 IP & Posted by:  115.78.229.87 on November 26, 2013 at 8:49am
 Updated by:  February 1, 2018 at 12:33am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thu ducsai gon
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người ưng ý sống hết đời
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc (đặc biệt là bolero và nhạc tiền chiến )
 I Am:  Một người năng động và vui vẻ nghiêm túc trong cv lẫn tình yêu
 Looking For:  Tìm người trên 30t vẫn độc thân cao ráo có việc làm ổn định nghiêm túc trong tình yêu lẫn cv . Sống tại thủ đức hoặc q9 . Ai quan tâm xin liên hệ sdt không chín bảy một bốn sáu hai tám ba hai

Back | Send Email to Minh Toàn (ID: 1253652)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.