Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1122344 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trống vắng
 Trống vắng - ID: 1122344
 Name:  Trống vắng
 IP & Posted by:  27.78.20.234 on April 11, 2012 at 11:16am
 Updated by:  April 24, 2019 at 4:08pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HO CHI MINH
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  duyentiendinh.com
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tự làm chủ thời gian và tài chính
 Free Time:  https://duyentiendinh.com/ Đang phát triển web, có group mở và kín
 I Am:  Là web designer, thích code, mê web
 Looking For:  Hiền lành,tốt bụng. Có duyên tự ắt sẽ đến với nhau :)

Back | Send Email to Trống vắng (ID: 1122344)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.