Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403740 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh Tuấn
 Minh Tuấn - ID: 1403740
 Name:  Minh Tuấn
 IP & Posted by:  115.79.48.76 on April 18, 2017 at 6:51am
 Updated by:  April 18, 2017 at 8:10pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân vieen
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  chăm lo cuộc sống gia đình
 Free Time:  xem phim, zalo, facebook, du lịch
 I Am:  vui tính nhưng hay nhút nhát
 Looking For:  tìm bạn dễ thương và vui tính có tính hài hước

Back | Send Email to Minh Tuấn (ID: 1403740)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.