Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 940073 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thegioitinhban
 thegioitinhban - ID: 940073
 Name:  thegioitinhban
 IP & Posted by:  222.254.239.120 on June 6, 2010 at 9:22pm
 Updated by:  June 8, 2010 at 4:05am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tin hoc
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: In Relationship
 My goal:   có thêm những người bạn , học thêm những kiến thức về chuyên môn , sông thật tốt thật ý nghĩa
 Free Time:  chơi thể thao , thích ca hát ......và làm những gì mình thích
 I Am:  rất bình thường nhưng mình thích 1 câu ngạn ngữ " Nếu bạn bắn và quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác "
 Looking For:  tất cả mọi người bạn ,mỗi đời người chỉ sống được 1 lần , vậy tại sao không sống và kết bạn đề cuộc sống này đẹp hơn vui hơn

Back | Send Email to thegioitinhban (ID: 940073)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.