Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470388 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Y Vu Ngoc
 Y Vu Ngoc - ID: 1470388
 Name:  Y Vu Ngoc
 IP & Posted by:  58.187.171.249 on September 28, 2019 at 9:49am
 Updated by:  September 28, 2019 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc kiếm tiền
 Free Time:  Lướt Web, coi hài, xem phim
 I Am:  Điều này nên tìm hiểu thì hay hơn
 Looking For:  Biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương bạn gái của mình

Back | Send Email to Y Vu Ngoc (ID: 1470388)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.