Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 665534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to -TONY TUANSANG

  -TONY TUANSANG - ID: 665534
 Name:   -TONY TUANSANG
 IP & Posted by:  89.82.254.88 on May 26, 2008 at 5:10am
 Updated by:  June 26, 2018 at 9:26am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Paris
 Zip:  750
 Country:  France
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  lam viec cho chinh phu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon tim ban gai vui tinh, de thuong hien lanh dao duc. Truoc mat de lam ban, neu hop se tien xa hon.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, karaok !và thich the thao boi lôi và di velo
 I Am:  Minh là nguoi dan ông hieu biet vui ve khôi hai, galand voi phu nu và thich lanh tai nghe nguoi nguoi phu tro chuyen, và tâm su dôi bên, biet hiêu thêm , và hoa dông
 Looking For:  Mong tim duoc ban gai dàng hoàng,hien lanh, de thuong, tinh tinh vui ve và dao duc. nêu hap thi se tien thêm 1 buoc

Back | Send Email to -TONY TUANSANG (ID: 665534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.