Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472027 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yêu Xa

 Yêu Xa - ID: 1472027
 Name:  Yêu Xa
 IP & Posted by:  115.72.112.67 on October 25, 2019 at 7:12am
 Updated by:  November 9, 2019 at 3:49pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  BB
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa chân thành
 Free Time:  Nấu ăn, chạy bộ, đánh cầu, bơi lội
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ, thẳng thắng
 Looking For:  Duyên Nợ ý trời

Back | Send Email to Yêu Xa (ID: 1472027)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.