Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471662 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn
 Tìm bạn - ID: 1471662
 Name:  Tìm bạn
 IP & Posted by:  115.78.228.114 on October 18, 2019 at 8:14pm
 Updated by:  April 11, 2020 at 8:03am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Make friend and build a lasting relationship.
 Free Time:  Nghe tin tức, nghe nhạc, tập yoga. Listen to news, music, do yoga...
 I Am:  Thân thiện, chân thành. Friendly and sincere.
 Looking For:  Mối quan hệ lâu dài. Long term relationship

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1471662)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.