Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470080 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cẩm Vân

 Cẩm Vân - ID: 1470080
 Name:  Cẩm Vân
 IP & Posted by:  118.68.5.87 on September 23, 2019 at 12:19am
 Updated by:  October 19, 2019 at 7:42pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm 1 người nghiêm túc để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống
 Free Time:  Coffee và du lịch
 I Am:  Sống thật lòng, tình cảm , vui tính và hoà đồng
 Looking For:  Muốn tìm người bản tính rất đàn ông, khoảng 50 tuổi trở lên, nghiêm túc nhưng sống tình cảm và vui vẻ

Back | Send Email to Cẩm Vân (ID: 1470080)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.