Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468074 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngọc Vy - ID: 1468074
 Name:  Ngọc Vy
 IP & Posted by:  79.197.223.3 on August 17, 2019 at 8:16am
 Updated by:  May 22, 2020 at 10:25am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Germany
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hạnh phúc
 Free Time:  Nghe và chơi nhạc,thể thao, đi dạo
 I Am:  Là người chân thành, cầu tiến
 Looking For:  Một người chân thật, điềm đạm, chung thủy và quý trọng Gia Đình.

Back | Send Email to Ngọc Vy (ID: 1468074)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.