Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ThuDuong

 ThuDuong - ID: 1458361
 Name:  ThuDuong
 IP & Posted by:  98.197.146.253 on March 16, 2019 at 5:23pm
 Updated by:  May 3, 2019 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77072
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm cho chợ Việt
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:   Tim nguoi cung đểm chung nào đó. Hiền hoà,vui vẻ, hoà đồng,yêu mái ấm gia đình. Thích làm thuỵ nguyện,thường đi chùa vào cuoi tuần , đặc biệt ngày lễ hoac tết đến chùa là thích nhất. Chờ một nửa mảnh ghép còn lại, yêu người chân thành, ghét sự dã dối,ai mến và chung điểm tương đồng với mình cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. (Tình cảm là lâu dài, cần sự bao dung và thong cảm, bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác nửa ko vài lời có thể nói hết nơi đây).
 Looking For:  Chân thật, chung thủy .

Back | Send Email to ThuDuong (ID: 1458361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.