Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440141 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bar_Striper

 Bar_Striper - ID: 1440141
 Name:  Bar_Striper
 IP & Posted by:  172.98.84.149 on August 10, 2018 at 9:35pm
 Updated by:  November 18, 2019 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Miami
 State/Province:  Florida
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dancer bar
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Đi làm kiếm tiền sau này kinh doanh tiêm ăn hiện tại đang làm bar o Nhật
 Free Time:  Tập Yoga và thể dục , nghe nhac xem phim tình cảm
 I Am:  Đơn giản và dễ gần gũii đôi khi nóng tánh
 Looking For:  Đàn ông mạnh mẽ về mọi mặt tuổi trên 30 biết suy nghĩ chính chắn, manh me ve tinh duc nhan tin cho e,ba khong nam 563 sau khong hai tam

Back | Send Email to Bar_Striper (ID: 1440141)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.