Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437854 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê bình
 Lê bình - ID: 1437854
 Name:  Lê bình
 IP & Posted by:  116.98.213.252 on July 15, 2018 at 7:22am
 Updated by:  March 14, 2019 at 2:02am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người hợp với mình và tiến đến hôn nhân..tuổi tác không quan trọng
 Free Time:  Xem phim..đọc báo....
 I Am:  Là 1 người thắn thắn.
 Looking For:  Tìm 1 người con gái hiền lành và biết cách sống

Back | Send Email to Lê bình (ID: 1437854)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.