Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mùa Nhớ

 Mùa Nhớ - ID: 1432412
 Name:  Mùa Nhớ
 IP & Posted by:  118.70.89.81 on April 28, 2018 at 7:37pm
 Updated by:  October 10, 2019 at 3:12pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành tốt mọi việc..và đi du lịch nhiều nơi trên thế giới!
 Free Time:  Đọc sách.nghe nhạc.xem film.gặp gỡ bạn bè..
 I Am:  Năm tháng dễ tan..thỉnh người trân trọng !
 Looking For:  Nhân vô thập toàn..chỉ mong gặp được một người hiểu và có thể chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống !

Back | Send Email to Mùa Nhớ (ID: 1432412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.