Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430128 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to quyen
 quyen - ID: 1430128
 Name:  quyen
 IP & Posted by:  171.249.90.106 on March 24, 2018 at 2:51am
 Updated by:  May 26, 2018 at 4:19am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan Vien Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  có một gia đình đấm ấm, một người thương và hiểu mình.....
 Free Time:  nghe nhạc, đọc sách, từ thiện, caphe.....
 I Am:  luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống đế mọi thứ tốt hơn.....
 Looking For:  biết thương yêu, biết quan tâm tới gia đình và những người thân, luôn phấn đấu trong công việc và cuộc sống....

Back | Send Email to quyen (ID: 1430128)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.