Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423548 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to EmGermany
 EmGermany - ID: 1423548
 Name:  EmGermany
 IP & Posted by:  185.17.206.145 on December 14, 2017 at 7:36am
 Updated by:  May 23, 2020 at 1:10am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bayern/hessen
 State/Province:  Illinois
 Zip:  0049
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người phù hợp
 Free Time:  the thao ,xem phim ,nghe nhac .shoppen
 I Am:  .. .vui vẻ ,hòa đồng....đơn giãn phần còn lại thì tuỳ vào nhận xét từng người khác nhau hihi
 Looking For:  Một người bạn chân thành ,tính tình thoáng ,biet cãm thông .nếu thích hop sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Nêú ai đó hỏi tôi thích mẫu người đàn ông thế não thì thu thật tôi ko trả loi bạn được. Yêu một người thì điều cần thiết người đó có thễ khiến tôi hp vui vẽ và có thễ cùng người đó chia sẽ với nhau. Đôi khi trò chuyện thì sẽ biết người ấy là ai? 😁

Back | Send Email to EmGermany (ID: 1423548)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.