Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419220 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tâm hợp - ID: 1419220
 Name:  Tâm hợp
 IP & Posted by:  174.3.102.4 on October 20, 2017 at 5:51pm
 Updated by:  June 3, 2018 at 2:18pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ca
 State/Province:  USA
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Specialist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống tốt và có ích cho xã hội
 Free Time:  I don't allow myself to have free time :) I don't like to waste my time..I don't watch games show .. I only watch and read what stimulate my brain to function. Exercise to stay in shape...swimming, yoga..,zumba,,meditation..+.hobbies.nghe nhạc, tìm hiểu về tâm lý con người...ect
 I Am:  Không xài đồ hiệu..không có Iphone Or Samsung...Eating healthy,clean,particular..not OCD type.. khó tánh nhưng cũng dễ..có nhiều tánh xấu..hihi..Không ai sinh ra là hợp nhau.phải có hy sinh, chia sẽ, thay đổi vì người mình thương..đó mới là Tình yêu..hạnh phúc là những gì đơn giản nhất...nếu mình không có duyên , chúc anh tìm được tình yêu thật sự của mình,
 Looking For:  không cần học cao nhưng phải hiểu biết,sống không quá theo Tây,củng đừng quá Việt Nam. Biết nhận thức về con người, xã hội , đời sống// . I like to meet a compassionate individual, I am living a very busy lifestyle, you have to be very patient with me :))if 'you're the first thing I think of when I wake up, and my last thought before I fall asleep'

Back | Send Email to Tâm hợp (ID: 1419220)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.