Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417895 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to SallyTruong

 SallyTruong - ID: 1417895
 Name:  SallyTruong
 IP & Posted by:  1.54.215.212 on October 3, 2017 at 11:28am
 Updated by:  October 8, 2017 at 9:56pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hải Phòng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Free
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm sạch sẽ quá khứ, đóng gói hiện tại , và chuẩn bị cho 1 tương lai tốt đẹp ! 👍🏻
 Free Time:  Nghe nhạc, ăn quà vặt , cầy phim hàn quốc 😚
 I Am:  Thẳng tính, hiền lành
 Looking For:  Yêu thương chân thành !

Back | Send Email to SallyTruong (ID: 1417895)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.