Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417549 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuấn Phong

 Tuấn Phong - ID: 1417549
 Name:  Tuấn Phong
 IP & Posted by:  23.243.105.49 on September 29, 2017 at 3:10pm
 Updated by:  November 30, 2017 at 9:56am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  full time
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bx tương lai 😁
 Free Time:  nhíp ảnh, ca hát, đi chơi với g/d, đi chùa lễ Phật, rảnh nữa thì luyện thêm phim bộ tvb :D, đi ăn với bạn bè 8 ngẫu kaka !!!
 I Am:  à một người đơn giản, thân thiện, thích cuộc sống g/d, thân mật.
 Looking For:  

Back | Send Email to Tuấn Phong (ID: 1417549)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.