Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416782 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NguyễnPhương
 NguyễnPhương - ID: 1416782
 Name:  NguyễnPhương
 IP & Posted by:  42.112.152.23 on September 19, 2017 at 6:07am
 Updated by:  October 10, 2017 at 3:11am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xây dựng một gia đình hạnh phúc...Phát triển công việc hiện tại,
 Free Time:  Đọc báo, nghe nhạc, xem phim...
 I Am:  Trai 1 con, Chữ Tâm - Chữ Tín - Chữ Tình thì có mà Chữ Tiền thì không có ®_®
 Looking For:   ... ®.®

Back | Send Email to NguyễnPhương (ID: 1416782)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.