Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Other Half

 Other Half - ID: 1415661
 Name:  Other Half
 IP & Posted by:  108.82.125.253 on September 4, 2017 at 12:06pm
 Updated by:  October 18, 2017 at 2:10pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  OC
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  SG: Tôi đi tìm cái nửa của tôi....Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy....Tình yêu của tôi ơi?.... Em là ai vậy?... Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.....(Xuân Diệu) LG: Xây dựng cơ đồ.... Sẽ nói sau.
 Free Time:  Tìm hiểu, đọc sách báo học hỏi những điều cần biết và chưa biết.
 I Am:  Dễ nhìn, vui vẻ, trực tính, thành thật, lo làm ăn, có trách nhiệm, không tứ đổ tường, có trình độ học thức, có đạo đức.
 Looking For:  Cần vay một trái tim. Trả lãi bằng tình yêu. Thế chấp cả cuộc đời......... Tìm người tâm đầu ý hợp, hiền, chung tình, chín chắn, biết lo làm ăn và gia đình. Look for my other half. ---US ONLY---.... eflow.vinh at gmail.

Back | Send Email to Other Half (ID: 1415661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.