Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400263 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan Nguyen

 Lan Nguyen - ID: 1400263
 Name:  Lan Nguyen
 IP & Posted by:  171.249.10.34 on March 6, 2017 at 12:28am
 Updated by:  March 7, 2017 at 1:07am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hạnh phúc, an nhàn, bình yên trong cuộc sống
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, thể thao
 I Am:  Vui vẻ, cá tính
 Looking For:  Người biết chia sẻ, cảm thông, chấp nhận những gì đã qua và cùng nhau đi suốt cuộc đời!

Back | Send Email to Lan Nguyen (ID: 1400263)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.