Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395287 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to E sg
 E sg - ID: 1395287
 Name:  E sg
 IP & Posted by:  42.113.161.21 on January 1, 2017 at 7:18pm
 Updated by:  September 19, 2017 at 9:03pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0906654371
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quảng cáo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người bạn đời nghiêm túc
 Free Time:  Em ngồi đó vẫn chờ vẫn đợi Người yêu ơi !...vời vợi cách xa Nhớ ai trong lúc chiều tà Buồn trong nhung nhớ xót xa cõi lòng.
 I Am:  Khó tính nghiêm túc trong tình cảm so phone khong chin khong sau sau nam bon ba bay mot
 Looking For:  Tìm người bạn đời sinh năm 1972 hoặc có thể 63 đó là những tuổí hợp

Back | Send Email to E sg (ID: 1395287)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.