Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1378114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hoa sen
 hoa sen - ID: 1378114
 Name:  hoa sen
 IP & Posted by:  171.243.80.242 on June 21, 2016 at 9:06pm
 Updated by:  October 22, 2017 at 4:35am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu ngắn: bạn bè. mục tiêu dài: tương lai tính. l/l không một hai không sáu....năm không...năm 851. sky - -pe: kimsen nguyen
 Free Time:  đọc sách, trồng cây,âm nhạc,online,đi phượt,tám chuyện với bạn bè...
 I Am:  đơn giản, trung bình,vui vẻ,dễ hòa đồng,...
 Looking For:  Tôi cũng biết là tùy duyên tùy nợ rồi đó!^-^ nhưng con người mà... dù sao cũng mong một mái ấm yên bình, hạnh phúc. Tôi tìm...người đi tìm người có tâm,trân trọng một mái ấm gia đình và trân trọng tình cảm của tôi. Đừng thử lòng,đừng toan tính,đừng giữ im lặng, thẳng thắng sẽ chia... tất cả các mối quan hệ đều tốt đẹp thôi.

Back | Send Email to hoa sen (ID: 1378114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.