Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376359 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sương

 Sương - ID: 1376359
 Name:  Sương
 IP & Posted by:  42.115.139.85 on June 2, 2016 at 7:58am
 Updated by:  July 23, 2018 at 1:45am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ
 Free Time:  Thích xem phim hàn quốc
 I Am:  Hiền ,thật thà, chung thuỷ
 Looking For:   Có tư cách đạo đức , Thích người đàn ông chịu làm ,tính thật thà ,biết lắng nghe , Có chút hài hước, không cần đẹp đơn giản chỉ vậy thôi .

Back | Send Email to Sương (ID: 1376359)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.