Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367877 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Bảo Ngo

 Phạm Bảo Ngo - ID: 1367877
 Name:  Phạm Bảo Ngo
 IP & Posted by:  113.170.101.36 on March 1, 2016 at 4:16am
 Updated by:  October 17, 2017 at 4:23am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm 1 người có thể chăm lo gia đình Tâm lý, hiểu chuyện Độc lập tài chính
 Free Time:  Onl, xem film, ngủ
 I Am:  Dễ thương, hoà đồng, nhìu lúc tính hơi trẻ con ngang bướng..
 Looking For:  Em ko cần phải đẹp trai, e cần người hiểu và thương em. Tính cách hoà đồng, lịch sự

Back | Send Email to Phạm Bảo Ngo (ID: 1367877)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.