Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1039574 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to KemDanhRang
 KemDanhRang - ID: 1039574
 Name:  KemDanhRang
 IP & Posted by:  113.161.70.9 on June 6, 2011 at 3:18am
 Updated by:  July 3, 2012 at 6:55pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  PR
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  L: có người cùng đánh răng chung. S: ngày nào cũng được đánh răng ít nhất 3 lần trong ngày.
 Free Time:  Đánh răng và sưu tập bàn chải đánh răng cùng ống kem đánh răng mới
 I Am:  Rất thích đánh răng. Chat: vietgate_80
 Looking For:  Phụ nữ, bất chấp tuổi tác miễn còn răng để đánh, không còn răng thì phải có răng giả để có cái mà đánh. Cám ơn các bạn trắng răng thơm miệng đã đọc và nếu liên hệ lại thì càng vui hơn.

Back | Send Email to KemDanhRang (ID: 1039574)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.